Xem
sp mỗi trang

TƯƠNG TAMARI NHẬT

  • Món gia vị có độ đạm rất cao. Đều đặng dùng tamari sinh lực sẽ dồi dào.Tăng  sự  tiêu hóa và hấp thu của các thức ăn nhờ các men tiêu hóa thiên nhiên.
  •  Có thể ngừa được bệnh nhiễm phóng xạ, nhiễm kiêm loại.
  • Tamari 3 năm dùng để chữa bệnh rất tốt

590.000